Buďte vítaní všetci pri vstupe do lesa,

užite a poznajte moje príjemné prostredie.
Chráňte ma pred poškodením, uchovajte moju čistotu!
Hlukom nerušte krásu môjho života!

ŠĽACHETNÝ ČLOVEK JE MOJÍM OCHRANCOM!

O firme

O firme

Firma UNIFORST, spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou dňa 10.10. 1994 so zápisom v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica dňa 7.2.1995.

Pôvodom obchodná firma sa vyprofilovala v priebehu niekoľkých rokov na firmu so širokým portfóliom činností.

dozvedieť sa viac

Certifikácia

Firma prijala myšlienku zabezpečenia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v jej užívaní tak, aby sa neustále zlepšovala funkčnosť hospodárenia pri dodržiavaní všetkých princípov v zmysle európskeho základného princípu: „lesné zdroje a lesná pôda by mali byť trvale obhospodarované tak, aby vyhovovali sociálnym, ekonomickým, ekologickým, kultúrnym a duchovným potrebám ľudstva súčasnej a budúcich generácií“.

dozvedieť sa viac
Certifikácia

Obchod a služby

Predaj surového dreva je našou hlavnou komoditou v realizácii obchodnej činnosti.
Zdrojom sú lesy v užívaní firmy od pozemkových spoločenstiev v Stredoslovenskom regióne, ktoré dlhodobo a komplexne obhospodarujeme.

dozvedieť sa viac
Na stiahnutie

Na stiahnutie

Na tomto mieste nájdete naše dôležité dokumenty („Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy“ a iné).

stiahnuť

Projekty

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – Európa investuje do vidieckych oblastí.

dozvedieť sa viac
Projekty